Kunst en Design

Daan de Leeuw
Bijzondere Houtbewerkingen

Hanekampweg 33b
7104 AW Winterswijk

Mob: +31 (0)6 20254317
E-mail: info@bijzonderehoutbewerkingen.nl
The Natural Cabinet

Introductie
Het idee voor het maken van “The Natural Cabinet” kwam 7 jaar geleden tot stand door de vele boeiende en inspirerende ervaringen die ik als houtbewerker heb opgedaan. Het weergeven van de verschillende verwerkings processen in hout, naar het uiteindelijke product, waarbij het ruwe materiaal steeds in zijn oorspronkelijke staat zichtbaar blijft, was van essentieel belang voor de uitstraling van “The Natural Cabinet”. Het kabinet weerspiegelt ambacht en kunst, vrijheid in vorm, in keuze van materiaal gebruik, en nieuwe technieken om het bewustzijn van mensen naar de natuur positief te versterken. D.m.v. symbolische vormgeving heb ik duidelijk willen maken dat wij als mens in direct contact staan met de energieën uit de natuur. Dus ook daardoor constant beïnvloed door zijn.

Planeten en hun krachten
In het jaar 2000 begon ik met het maken van schetsen en tekeningen van mijn ideeën. Deze tekeningen werden de basis van de realisering van het kabinet. Tijdens het "maak proces"werden deze tekeningen/sketches en constructies soms aangepast omdat nieuwe impulsen en spontane ideeën het ontwerp dwongen om andere vormen aan te nemen.

Tegen alle regels van “het meubel maken” in, ben ik begonnen met het maken van de twee deurtjes van het kabinet. Deze vormen het middel punt van het hele kabinet. Het symboliseert de aarde met enkele planeten en de zon als middelpunt. Zoals wij beïnvloed worden door de verschillende krachten van verschillende planeten, zo staan onze bomen ook onder invloed van deze planeten, die elk op zich, een grote impact hebben op de groei van de verschillende bomen. Wij herkennen allemaal het fenomeen “volle maan” en weten uit ervaring dat deze op bepaalde tijden onze gemoedstoestand kan beïnvloeden en dat bijv. de zeespiegel wordt beïnvloed door de maan. Maar wat we waarschijnlijk niet weten, is dat de planeet Mars een sterke invloed heeft op de groei van de eikenboom, en dat de planeet Jupiter juist weer meer invloed heeft op de groei van de esdoorn. Het is niet alleen de Maan die krachten op ons en onze natuur uitoefent maar ook Mars, Jupiter, Venus, Saturnus, Mercurius en de zon. Allemaal op hun eigen manier en sommigen sterker dan anderen. Zo heeft elke boom zijn relatie met een planeet. Zo wordt de berkenboom, genoemd als “de boom van de liefde” sterk beïnvloed door Venus, en de beuk door Saturnus, de es door de Zon, kersenboom door de Maan, eik door Mars, iepen Mercurius en de esdoorn door Jupiter.

Elke dag van de week heeft zo ook weer zijn planeet waarmee hij wordt geassocieerd. Zo wordt Maandag geassocieerd met de Maan, Dinsdag met Mars, Woensdag met Mercurius, Donderdag met Jupiter, Vrijdag met Venus, Zaterdag met Saturnus en Zondag met de Zon.

Aan beide zijde van het deurtje bevinden zich 3 laden die elk een dag van de week symboliseert. De deurtjes, gemaakt uit essenhout staan voor de zondag. Elke lade heeft zijn eigen verbinding die de kracht van bijbehorende planeet symboliseert. De bladeren, gedroogd en bewerkt als maquetery, laten de verschillende patronen en vormen zien van de desbetreffende boom. Een tak van de boom is gebruikt als lade trekker voor de lade. Aan de bovenzijde van de twee deurtjes is een gedetailleerd houtsnijwerk te zien van de bladeren van de 7 verschillende bomen. Zo laat ik overal in het kabinet verschillende houtbewerkings technieken zien zoals: houtsnijwerk, verschillende verbindingen, rustieke elementen, inleg- en oplegwerk, draaiwerk, constructieve elementen maar ook de verwerking en combinatie met verschillende materialen.

Hieronder een overzicht van de planeten met de desbetreffende dag van de week en de gerelateerde houtsoort en metaal.

Planeet Dag Houtsoort Metaal
Maan Maandag Kersen Zilver
Mars Dinsdag Eiken IJzer
Mercurius Woensdag Iepen Kwik
Jupiter Donderdag Esdoorn Tin
Venus Vrijdag Berken Koper
Saturnus Zaterdag Beuken Lood
Zon Zondag Essen Goud

Noodlot en vrijheid
Op de zijkanten van het kabinet is een spiraal ingelegd met de schors van de kersenboom te zien. Deze spiraal heeft een inwaarts en uitgaande vorm, getwist in elkaar. De inwaartse vorm heeft als betekenis ons noodlot die wij allemaal met ons mee dragen. Het pad in ons leven die we allen min of meer moeten doorstaan en beleven. Dit pad is al voor ons uitgestippeld en bepaald ons lot in ons leven. De uitgaande vorm heeft als betekenis de vrijheid die wij allemaal hebben om keuzes te maken in ons leven. Dit zijn momenten in ons leven waar we zelf invloed op hebben omdat we keuzes kunnen maken. Deze vrijheid van keuzes maken, bepalen ook welke kant we op gaan in ons leven. De planeten aan de linkerkant van de deur, de Maan, Mercurius en Venus beïnvloeden in sterke mate ons noodlot. Zoals welvaart, lijden, voor- en tegenspoed. De planeten aan de rechterkant van de deur, Mars, Jupiter en Saturnus zijn de planeten die in sterke mate ons karakter beïnvloeden en staan vrij om door onszelf ontwikkeld te worden.

In het leven heeft alles zijn keerzijde (tegenkrachten) Zoals wij Yin en Yang kennen, en de mogelijkheid te hebben om ja en nee te zeggen. (verschillende tegenpolen).

Levens Cyclus
Het hele kabinet symboliseert eigenlijk onze hele levens cyclus. Onze aarde, geboorte, ontwikkeling van de mens en invloeden die hij daarbij ondervind en uiteindelijk de dood met daaruit voortvloeiend de wedergeboorte. De elementen, Lucht, Water, Aarde en Vuur zijn gebruikt voor de verwezenlijking van dit Kabinet.

De poten staan op de natuur stenen die onze aarde symboliseren, waar ieder van ons zijn eigen spirituele pad vindt. Voor sommigen is het een eenvoudig, voor anderen een moeilijk pad. De klimop rond deze poten geeft dit pad weer. Boven de lotus bloem zwaait een "arm" (onze bescherm engel) die ons behoed van slechte invloeden. Ieder van ons leert taal om te communiceren, en hebben daardoor de gelegenheid om ons te ontwikkelen. Ik heb hiervoor het celtische bomen alfabet voor gebruikt. Het hele kabinet symboliseert eigenlijk onze hele levens cyclus. Onze aarde, geboorte, ontwikkeling van de mens en invloeden die hij daarbij ondervind en uiteindelijk de dood met daaruit voortvloeiend de wedergeboorte ontstaan.

De verschillende materialen die zijn gebruikt in dit Kabinet zijn in drie groepen onder te verdelen;

  1. Dieren rijkdom (op de aarde)
  2. Planten rijkdom (in en op de aarde)
  3. Mineralen rijkdom (in de aarde)

D.m.v. gebruik te maken van een zeester als handvat voor de deurtjes en hertenhuid, wil ik de aandacht vestigen op, wat dieren aan materiaal kunnen offeren (zoals leer voor schoenen en wol om te breien) De dieren staan net als wij op de aarde. De samenstelling van de materialen van de dieren zijn van oorsprong zacht, warm en gemakkelijk tot een bruikbaar product te transformeren.

Het tweede materiaal bewerkt in het Kabinet is afkomstig van planten en bomen. Deze levende bomen en struiken geven ons zuurstof, warmte, hout, beschutting en eten. De wortelen die diep in de aarde groeien, en de boomstam en kruin die naar boven groeien. Om materiaal gemaakt van planten te transformeren in producten, is meer moeite nodig dan de transformatie van dieren producten.

De laatste groep van materialen gebruikt in het Kabinet zijn de mineralen. Stenen, glas en metalen komen diep uit de aarde. Voor het transformatie proces hebben we vaak hoge temperaturen nodig, of zijn er ingewikkelde chemische processen nodig om tot een uiteindelijk product te komen.

Schematisch weergegeven komt dit neer op het volgende:

Rijkdom Transformatie Proces Gereedschap Materiaal
Dierenrijkdom Gemakkelijk Handen en eenvoudige gereedschep Leer, wol, vilt, was
Plantenrijkdom Moeilijk Scherp gereedschap Hout, Wilgen
Mineralenrijkdom Gecompliceerd Hitte, zwaar gereedschap, chemicalien Glas, Metaal, Steen Klei

De Mens in relatie met de natuur
Tegenwoordig zijn we niet meer betrokken bij het transformatie proces om ruwe materialen te verwerken in producten die voor ons bruikbaar zijn. We weten eigenlijk helemaal niet meer waar deze materialen vandaan komen. De waardering en interesse voor deze processen is niet meer belangrijk voor ons. We kunnen zelf beslissen wat we kopen aan alles wat er op de markt aangeboden wordt. Deze producten worden door middel van moeilijke technische processen, die wij niet meer begrijpen, gemaakt en aangeboden. Wij maken geen deel meer uit van deze processen. De relatie die we heden hebben met de natuur in connectie met de materialen is anders. Het is niet belangrijk voor ons wat tijdens het proces gebeurd is, als het eindproduct onder bepaalde voorwaarden maar voldoen aan de eisen van de afnemer. Vaak worden deze eisen ook nog bepaald door mensen van boven af. Wij hoeven hier niet in mee te beslissen. Wij proberen een relatie aan te gaan met onze natuur op een verschillende manier. Wij proberen het belang van onze natuur te erkennen maar hebben het werkelijke contact verloren. En we weten allemaal dat onze natuur er onder lijdt maar niemand weet wat er precies aan gedaan kan worden. Het is uit de hand gelopen en kunnen het niet meer onder controle houden. De vraag naar producten is groter dan ooit tevoren. Het groeit nog steeds en geld en macht spelen daarin een belangrijke rol.

Snel, sneller en steeds snellere productie methoden worden uitgevonden. Goed, beter en het beste willen hebben.

We leven in een weggooi maatschappij. En we zijn in staat (omdat het ons mogelijk wordt gemaakt) om voorwerpen of dingen te veranderen in zeer korte tijd, zoals het vervangen van meubilair, keukens, auto’s etc. etc. Er is geen tijd voor waardering van dat geen wat we hebben. Het verveelt ons om telkens naar dezelfde dingen te kijken. Het woord “kwaliteit” is van betekenis veranderd. Wat is kwalitatief leven? Is dit wat we bezitten of is dit hoe we zijn.Om ons contact met de natuur te onderhouden is het van belang om in direct contact te komen met het materiaal. Het gereedschap wat we gebruiken om artikelen te maken moet een verlenging zijn van ons lichaam. Ik bedoel niet het knopje waar men tegenwoordig op drukt om een machine te laten werken maar de hamer die we gebruiken om een spijker in het hout te slaan. Op het moment wanneer we in contact staan met het materiaal zullen we hier ook de mogelijkheid hebben om van dat materiaal te leren. Eigenlijk leren we dan over, respect, motivatie, moraliteit, tegenslag, contact, vormen, beweging, uithoudingsvermogen etc. etc.

We leren in feite omgaan met ons zelf, het materiaal, of liever gezegd het hele leven en het onderhoud daarvan. The Natural Cabinet is grotendeels met de hand vervaardigd. Het heeft me veel dingen geleerd. Het begon een eigen leven te leiden tijdens het maak proces. Het dwong me een bepaalde richtingen op te gaan. Het is niet alleen een gebruiksvoorwerp. Het vraagt om discussie en geeft antwoorden op moeilijke vragen. Het laat de eenvoud en de mysterie van de natuur zien.

P.S. Nadat ik met dit Kabinet klaar was, had ik het idee om 7 kleinere kasten te maken die elk een planeet zou representeren. Elke kast zou de kracht en kwaliteit van een planeet weerspiegelen. In de afgelopen jaren heb ik er twee daarvan gerealiseerd, “Mars Shrine” en “The Thinker”, Deze stonden ook op “The Inspirational Art Festival” Nothing Hill te Londen Ik hoop in de nabije toekomst de andere 5 kasten te realiseren.

Vriendelijke groeten,
Daan de Leeuw

Voor meer informatie over mijn werk, kunt u contact met mij opnemen op:
Tel: 0543-514626
info@bijzonderehoutbewerkingen.nl